بایگانی برچسب ها: پیامک تیکه دار

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس تیکه دار اس ام اس تیکه دار    تحقیرت هم کنم کافـــی نیست تفریقت میکنم از تمام زندگی ام *********** نبودنت هستیمو نابود میکرد ولی حالا بودنت . . . میشه نباشی ؟ ؟ ؟ ********************** بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . . ************************ نه حرفی برای گفتن … نه امیدی برای ماندن … نه پایی برای رفتن … نه تمایلی...

ادامه مطلب

اس ام اس های تیکه دار

اس ام اس های تیکه دار

اس ام اس های تیکه دار بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . . ****************************** هیچ وقت، اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمی کنم…! آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها… ****************************** نه حرفی برای گفتن … نه امیدی برای ماندن … نه پایی برای رفتن … نه تمایلی برای دوباره ساختن … تو از ...

ادامه مطلب