بایگانی برچسب ها: پارک آب و آتش

عکس و ماجرای بازداشت دکتر صدر در میتینگ پارک آب و آتش ۲۱ مرداد ۹۵

عکس و ماجرای بازداشت دکتر صدر در میتینگ پارک آب و آتش ۲۱ مرداد ۹۵

عکس و ماجرای بازداشت دکتر صدر در میتینگ پارک آب و آتش ۲۱ مرداد دستگیری دکتر صدر تکذیب شده است. ۹۵ عکس و ماجرای بازداشت دکتر صدر در میتینگ پارک آب و آتش ۲۱ مرداد ۹۵ اخیرا هواداران آرسنال در ایران در پارک آب و آتش میتنگی را برگزار کردند که با حواشی روبرو شد. این میتینگ یک میهمان ویژه داشت و آن دکتر حمید رضا صدر بود که قرار بود در میان طرفداران تیم انگلیسی صحبت کند. با این وجود وقتی صدر به محل رسید، نیروی انتظامی و ماموران انتظامات پارک آ...

ادامه مطلب