بایگانی برچسب ها: بوستان

داستانی از بوستان سعدی

داستانی از بوستان سعدی

داستانی از بوستان سعدی داستانی از بوستان سعدی از بزرگی پرسیدم معنی حدیث «اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک» (دشمن ترین دشمن تو نفس تو است که در میان دو پهلوی تو است)   چیست؟ و چرا بزرگترین دشمن انسان، نفس انسان است؟ گفت: برای این که به هر دشمن خوبی کنی، دوست می شود مگر نفس که هر چه بیشتر با او مدارا می کنی، سرکش تر می شود و دشمنی اش را با تو زیادتر می کند. به ادامه مطلب بروید>>>>>>>>>>>>>>>&g...

ادامه مطلب