بایگانی برچسب ها: بهترین داستان عاشقی

داستان عاشقی واقعی

داستان عاشقی واقعی

 داستان عاشقی واقعی رفتم جلو در ک سیاوش(پسر داییم) و ببینم کسی پیشش بود منم رفتم کنارشون ازش پرسیدم چند سالته هم سن بودیم… چند روز بعد سیاوش و دیدیم ازش پرسیدم پسره چیزی بهت نگفته؟ ازش شمارمو خواسته بود ک گفته بود با کسی دوست نمیشه/اخه من ۳ سالی میشد با هیچ پسری نبودم/دیگه حرفی نشد در موردش تا ی مدتی… ی شب ک همگی خونه ی مامان بزرگم بودیم ازش پرسیدم بازم چیزی بهت گفته ک دوباره گفته بوده به سیاوش گفتم شمارمو بده بهش.وقتی فرستادش ...

ادامه مطلب