بایگانی برچسب ها: بغض شکسته

بغض شکسته

بغض شکسته

بغض شکسته بغض شکسته آه باز گفتم تنها …. پوزشم را بپذیر ، ذل من تنگ است دیروقتی است که دیگر گله ام را به شب و پنجره و این همه باران نکنم. دیر وقتی است که هر وقت دلم می گیرد چشم من، با غم تو همدرد است.  چه بگویم ؟ تنها ؟ باز هم دل من تنگ است … گر چه جسمم بی توست، روح من تنها نیست. روح من گرمی دستان تو  را حس کرده است… و صدایی آرام،مثل لالایی باران در شب… اين همه آرامش در صداي تو و من باز بگويم: تنها ؟؟  روح من تنها ن...

ادامه مطلب