بایگانی برچسب ها: اهای زندگی

چقدر خوبه…

چقدر خوبه…

چقدر خوبه… یـکـــ ـی بـــ ـاشـهـ .. یـکــ ـــی بـــ ــاشـهـ کـــه بـغـلـتـــ کـنــــهـ . . . سـرتـــ ــو بـــ ــزاری روی قلبش آرومــ ـتــ کـنــ  ـ .. . حـُــ ــرم نـفـس هـ  ـــاش تـنـتـــ ُ داغ کـنــ ـــهــ . . . عـطـر دسـتـــ ــاش مـوهـاتــ ـــو نـوازش کـنــ ـــهــ . . . چـقـــ ـدر خـوبـــ ـهـ کــ ــهـ آرومـ دمـ گـوشـ بــگــ ـــهــ … عزیــ ـزمــ دوستـــ دارمـــ … hava khobe شاید یه کسی شبا برای اینکه خواب تورو ببینه به خدا...

ادامه مطلب