بایگانی برچسب ها: اشتباهاتی ک خانم ها هیچ وقت نمیبخشند

اشتباهاتی که خانم ها هیچوقت نمی بخشند

اشتباهاتی که خانم ها هیچوقت نمی بخشند

اشتباهاتی که خانم ها هیچوقت نمی بخشند ezdevaj هم خانم‌ها و هم آقایون اشتباهاتی در رابطه مرتکب می‌شوند که آرامش و عشق رابطه را بر هم می‌زند. این اشتباهات از طبیعت آنها و تفاوت بین فیزیولوژی مرد و زن ریشه می‌گیرد. بخشیدن اشتباهات کوچک و دوباره شروع کردن کار سختی نیست. ولی بعضی اشتباهات هست که می‌تواند رابطه را برای همیشه خراب کند. هم خانم‌ها و هم آقایون هر دو ممکن است دچار چنین اشتباهاتی شوند. اشتباه چیزی نیست که مخصوص یک جنسیت خاص باشد. ف...

ادامه مطلب