بایگانی برچسب ها: اس ام اس های دلتنگ بودن

اس ام اس دلتنگی ۱

اس ام اس دلتنگی ۱

اس های دلتنگی از من مپرس  که چه اندازه  دلتنگم ! دلی که تو  در آن جای بگیری هیچ گاه  تنگ نخواهد شد! ***************************** هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کما رفته اند ! حرف نمیزنند ؛  راه می روند …  نفس میکشند ، ولی چیزی حس نمیکنند ! فقط فکر میکنند و  فکر میکنند … !!! ************************************* برای تو هیچ پیامی ندارم دلتنگیم نه در کلامی میگنجد، نه در پیامی! اینجا زنی در انتظارت نیست ؛ هیاهوی نبودنت از من مرد ساخت.. ...

ادامه مطلب