بایگانی برچسب ها: اس ام اس فاصله ها

فاصــــــــله های نزدیک

فاصــــــــله های نزدیک

فاصــــــــله های نزدیک مثل بهاری تو … می دانم در موسم آمدنت تنم به گل خواهد نشست. در اندیشه ام باغ های خشک کویر را سبز خواهم کرد دیگر پاییز و زمستان در فصل های من نیست. و آنگاه است که دستانم را لانه جوجه گنجشکهای بی پناه خواهم کرد. وقتی بیایی مثل کودکان باهوش رنگ ها را یاد خواهم گرفت تو از من خواهی پرسید و من به تو خواهم گفت که رنگ برگ سبز است رنگ آسمان آبی ست و قرمز را میتوان در گل ها جست. تو می پرسی از سیاه و من به تو می گویم رنگیست ...

ادامه مطلب