بایگانی برچسب ها: اس ام اس عرفانی

اس ام اس عرفانی

اس ام اس عرفانی

اس ام اس عرفانی وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش . . . ………………………………….. از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . . …………………………………… چه بسیار کسانی که زیاد...

ادامه مطلب