بایگانی برچسب ها: اس ام اس رفاقتی

اس ام اس رفاقتی

اس ام اس رفاقتی

اس ام اس رفاقتی پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند ۵%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% می خوام یه اتوبوس بسازم اتو دارم ولی بوس ندارم یه بوس می دی بسازمش . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی . %%%%%%%%%%%%%%%۵ یاد یاران قدیم نرود...

ادامه مطلب