بایگانی برچسب ها: استفاده از شیشه و پستانک

عوارض استفاده زیاد از شیشه و پستانک

عوارض استفاده زیاد از شیشه و پستانک

عوارض استفاده زیاد از شیشه و پستانک nozad بهتر است نسبت به مصرف شیر با شیشه توسط فرزندتان مراقبت بیشتری به خرج دهید چون می تواند مانع مکیدن شیر از سینه مادرش شود و تمایل بیشتری به مکیدن شیشه و پستانک پیدا کندو این امر باعث کاهش شیر مادرش شود. بهتر است نسبت به مصرف شیر با شیشه توسط فرزندتان مراقبت بیشتری به خرج دهید چون می تواند مانع مکیدن شیر از سینه مادرش شود و تمایل بیشتری به مکیدن شیشه و پستانک پیدا کندو این امر باعث کاهش شیر مادرش...

ادامه مطلب