بایگانی برچسب ها: اداب و رسوم شیرازی ها

آداب و رسوم شیرازی ها

آداب و رسوم شیرازی ها

آداب و رسوم شیرازی ها آداب و رسوم شیرازی ها خوشا شیراز و وضع بی مثالش        خداوندا نگه دار از زوالش به شیراز آی و فیض روح قدسی      بجوی از مردم صاحب کمالش مقدمه فرهنگ و رسوم کشور عزیز ما ایران میراث ارزشمندی است که باید چون گوهری آن را پاس بداریم. اگر زندگی ماشینی و تمدن مادی ما را از فرهنگ و آداب افتخار آفرینمان دور سازد از ایرانی بودنمان نیز تنها نامی خواهیم داشت .پیروزی ما در برابر هجوم بنیان برافکن تمدن غرب و پیشرفت تکنولوژی ، استفاده کر...

ادامه مطلب