بایگانی برچسب ها: اداب روسیه ای ها

 آداب و رسوم ازدواج در روسیه

 آداب و رسوم ازدواج در روسیه

  آداب و رسوم ازدواج در روسیه   arosi سنت و آداب و رسوم ازدواج، به خصوص در روسیه ریشه های تاریخی دارد. از زمان های قدیم، بسیاری از مردم به آداب و رسوم ازدواج افتخار می کردند. اما امروز بعضی ها از رسوم ازدواج بی اطلاع هستند و یا به آنها ارزش نمیدهند. طبق آداب و رسوم ازدواج در روسیه، ازدواج برای عروس و داماد در این کشور از جایگاه خاصی برخورداری است و این آداب و رسوم از کجا سرچشمه گرفته اند؟   ادامه مطلب 00 ...

ادامه مطلب